A+A – tradicí k novým mezinárodním úspěchům

A+A se poprvé uskutečnil v roce 1954 jako národní akce pro „Ochranu zdraví při práci a pracovní lékařství“ a postupně se stal světově uznávaným veletrhem zaměřeným na zdravou a bezpečnou práci. Koná se v dvouletém intervalu, v roce 2011 se na něm 1600 vystavovatelů z 54 zemí světa předvedlo na 60 000 m2. v letošním roce předpokládají organizátoři nejméně stejnou účast.
Bezpečnost práce, podpora ochrany zdraví při práci a bezpečnostní management jsou důležitými prvky konkurenceschopnosti podniků. Jestliže v minulosti bylo základem ochrany před úrazy především etické a sociálně politické hledisko, v posledních letech se bezpečnost práce stále víc stává ekonomickým prvkem podílejícím se na výkonnosti podniků.

Výdaje na bezpečnost práce a ochranu zdraví pracujících se stávají výnosnými investicemi což potvrzují i výsledky mezinárodní studie příznačně nazvané „Návratnost prevence“. Studie mezinárodního sdružení pro sociální bezpečnost (IVSS), německého zákonného úrazového pojištění a profesního společenství textilního a elektrotechnického průmyslu dokazuje, že investice do bezpečnosti práce se podílejí průměrně víc než z poloviny na celkových investicích. Tři čtvrtiny dotazovaných respondentů se domnívají, že investice do ochrany zdraví a bezpečnosti práce přispívají k dlouhodobé efektivitě podniků.

Výsledky těchto investic si můžeme snadno spočítat. Iniciativa Zdraví a práce poskytuje na internetu jednoduchou kalkulačku na níž si můžete vyčíslit na kolik vás přijde úraz nebo trvalé následky poškození zdraví vašeho pracovníka. Nejde jenom o přímé náklady jako je náhrada škody nebo pracovního úrazu. Jsou tu zahrnuty další nepřímé náklady na zaškolení dalšího pracovníka, přesčasy, další povinné pojištění apod. Transparentně si tu můžete zobrazit jaké přímé efekty vám přinese prevence bezpečnosti práce v produktivitě a konkurenceschopnosti podniku.

Odděleně od „bezohledných“ spočitatelných faktů se tu uplatňují i další kvalitativní aspekty: ochrana zdraví při práci a bezpečnostní management vedení podniku. Uplatňuje se tu obrat v demografickém náhledu na podnikovou bezpečnost. Ukazuje se, že podpora zdraví a bezpečnosti práce je jednoznačně základním faktorem zvyšování produktivity výroby.

Zdravý podnik to je klasické téma A+A z mnoha úhlů pohledu. Zdravý podnik to není dnešní módní téma. Je i základním programem mezinárodního  veletrhu A+A v Düselldorfu, s mezinárodním kongresem na téma Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci, který se koná ve dnech 5. až 8. listopadu letošního roku.

Přinejmenším 75 % velkých podniků v Německu už používá nebo intenzivně připravuje management ochrany zdraví při práci. Projevuje se tu zřetelná snaha dohnat tržní potenciál vyplývající z informací, servisu a produktů souvisejících s bezpečností práce. Týká se to i malých a středních podniků, každá desátá malá nebo střední firma už má zavedený podnikový management ochrany zdraví při práci (viz. Studie management zdraví 2010).

Prostřednictvím nabídky 1600 vystavovatelů na tomto odborném veletrhu a konference Mezinárodní organizace práce (ILO) se návštěvníci seznámí se všemi aspekty podnikové ochrany zdraví při práci a činností vedoucí k zvýšení bezpečnosti práce. Součástí konference dále budou zdravá strava a potraviny, metoda zvyšování výkonnosti, drogová prevence a také programy fitnes.

Konkrétní příklady z praxe jsou zaměřeny na působení psychiky pracujících k jejich motivaci ke zdravému chování na pracovišti i ve volném čase, případně k opatřením, které by zvýšily a zlepšily úroveň tohoto chování.

 

Vytváření zdravého prostředí + organizace práce

Se stále většími nároky na množství a intenzitu práce je vytvářen komunikační tlak na každého pracovníka. Množství mailů, neustálý tlak na zvyšování výkonnosti, snaha o všeobecné uznání, špatný pracovní kolektiv nebo nesprávně sestavené pracoviště – to jsou všechno časté příčiny začínajících pracovních nemocí. Jak tyto nedostatky odstranit a jak správně zorganizovat pracoviště se návštěvníci dozvědí v rozšířené expozici A+A.

 

Partnerská země – Turecko

Každý čtvrtý návštěvník veletrhu A+A přichází ze zahraničí. Mezinárodní strategii veletrhu podporují i tzv. partnerské země, v roce 2009 to bylo Rusko, v roce 2011 Polsko a v letošním roce je to Turecko. V této zemi pracují 4 miliony lidí v textilním průmyslu, v němž často dochází k pracovním úrazům a nemocím z povolání. Turecko se tím stalo velmi zajímavým trhem s ochrannými pracovními pomůckami a řešeními bezpečnosti práce. V rámci A+A se proto uskuteční německo-turecký dialog se zaměřením na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci jehož se zúčastní nejen mnoho zástupců podniků a institucí ale i představitelů politického života.