Evakuace obyvatelstva

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst, ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. 
Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených.
O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.
 
Co dělat, když bude nařízena evakuace?
Je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska.
 
Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Mělo by obsahovat:
• Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
• Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
• Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
• Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
• Toaletní a hygienické potřeby.
• Léky, svítilnu.
• Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
• Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti
Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.
Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál příslušného zařízení dle evakuačních plánů.
 
Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace ?
• uhaste otevřený oheň v topidlech,
• vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),
• uzavřete přívod vody a plynu,
• ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt,
• nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem
a adresou,
• kočky a psy si vezměte s sebou
v uzavřených schránkách,)
• exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou,
• vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili
a dostavte se na určené místo.