Interprotec 2012

Ve dnech 10. – 14. září se na brněnském výstavišti po dvou letech opět představí celá řada firem, společností a institucí, které mají co do činění

s výrobou prostředků či dodávkou služeb, týkajících se osobní ochrany při práci, bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví při práci. Koná se zde již 11. ročník mezinárodního veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí – INTERPROTEC. Vystavovatelé INTERPROTECu se budou prezentovat

v pavilonu Z společně s veletrhy FOND-EX a PROFINTECH. Dále zde bude mít svoji společnou expozici partnerská země letošních mezinárodních průmyslových veletrhů – Indie, která poprvé vybrala Českou republiku pro svou největší obchodní  a ekonomickou akci „India Show“.

Další pavilony brněnského výstaviště pak zaplní strojírenský veletrh (MSV), veletrh obráběcích a tvářecích strojů (IMT), veletrh svařovací techniky (WELDING)  a veletrh plastů, pryže a kompozitů (PLASTEX). Potenciál budoucích a možných klientů pro vystavovatele INTERPROTECu tak bude opravdu široký a možnost oslovit nové zákazníky již přilákala řadu firem, které se rozhodly na veletrhu prezentovat. V letošním roce se tak návštěvníkům INTERPROTECu představí například společnosti Bata Industrial Europe, Lion Apparel Deutschland, Novesta, Quatro D Čelákovice, TRIO export-import, nově také firmy z Indie a Číny.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci má pro firmy významné ekonomické dopady. Bez aktivního přístupu k vytváření bezpečných pracovišť a pracovní pohody totiž nelze dosáhnout kvality práce. INTERPROTEC je tak pro výrobce a poskytovatele služeb z této oblasti jedinečnou příležitostí jak nabídnout své produkty a služby, upevnit obchodní vztahy se stávajícími klienty, oslovit potencionální zákazníky a navázat nové obchodní kontakty.

INTERPROTEC odráží všechny aspekty ochrany zdraví při práci a není pouze komerční firemní přehlídkou. Vedle výrobců a prodejců ochranných pomůcek, materiálů a služeb se veletrhu zúčastní také nejdůležitější instituce, které mají bezpečnost práce v České republice na starosti. Svoji oficiální účast již potvrdilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které také převzalo záštitu nad veletrhem, ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce. V rámci společné expozice se bude prezentovat i Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, Státní zdravotní ústav, Státní úřad inspekce práce a Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 

Sleva z nájemného výstavní plochy za včasné přihlášení

 

Pro vystavovatele stále platí nabídka zvýhodněné ceny a balíčků, které jim zjednoduší účast na veletrhu. Pokud zašlou svoji přihlášku  do 31. května získávají tak slevu na pronájem výstavní plochy. Kompletní nabídka cen a „all inclusive“ balíčků je k dispozici na www.interprotec.cz.

Alena Křečková