Ochrana sluchu – komunikace, pohodlí, kompatibilita

 

Obrovské množství zaměstnanců je každý den vystaveno rizikovému hluku na pracovišti. Rozhodně se však nedá říct, že by každý z nich nosil náležitou ochranu proti poškození sluchu. I proto je ztráta sluchu způsobená vlivem zaměstnání jednou z nejčastějších nemocí z povolání. Bohužel i přesto zůstává vybavenost náležitými pracovními pomůckami, tak jak je stanovena zákonem, významným problémem. Podle průzkumu provedeného v roce 2008 v USA Národní radou pro bezpečnost práce si plných 89 procent dotázaných bezpečnostních pracovníků povšimlo toho, že dělníci v hlučných provozech nenosí ochranné pomůcky, i když by měli.„Neslyším“
– o to v tuto chvíli nejde
Pomůcky pro ochranu sluchu by měly být považovány za sekundární metody prevence ztráty sluchu v důsledku práce v hlučném prostředí, a to poté, co OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) nařídila odstranění nebezpečného hluku z pracoviště. Taková ochranná opatření je třeba přijmout v případě, že hlučnost přesahuje 85 decibelů v horizontu 8 hodin. Tyto ochranné pomůcky snižují intenzitu zvuku, jenž proniká ke střednímu uchu. Intenzita hluku (měřená v decibelech) je vyjadřována hodnocením NRR (Noise Reduction Rating aneb Známka snížení hlučnosti), jež vyjadřuje schopnost ochranných pomůcek snížit hlučnost – samozřejmě za ideálních laboratorních podmínek. Čím větší je koeficient NRR, tím větší je redukce hluku. Dodavatelé těchto pomocných zařízení jsou povinni ze zákona každé z těchto zařízení označit náležitým údajem o NRR koeficientu.

Používání ochranných pomůcek sníží jak hladinu hluku, tak varovných zvuků, nicméně zvuk neeliminují zcela. Pokud je tedy varovný signál slyšitelný bez této ochranné pomůcky, bude slyšitelný i při jejím použití. Totéž platí pro verbální komunikaci. V průzkumech bylo zjištěno, že někteří lidé bez problémů rozumí řeči druhých, i když mají ochranné pomůcky, zatímco jiní s tím mají problémy. Některé pomůcky na ochranu sluchu redukují určité frekvence více než jiné, takže při jejich použití dochází
k určitému zkreslení některých zvuků. Například některé takové pomůcky mohou tlumit vysoké frekvence, jakými jsou řeč a signály, více než nízké frekvence, jako je hluk v pozadí. V případech, kdy jde o to redukovat úroveň hluku bez jakýchkoli dalších změn, proto hledejte takové chrániče sluchu, které nabízejí „ploché” tlumení (tj. tlumí všechny frekvence stejně), anebo které tlumí umírněně zvuky ve střední a vyšší frekvenci.

Pokud si pracovníci stěžují, že neslyší varovné signály nebo své spolupracovníky, může být řešením použití různých typů pomůcek na ochranu sluchu pro různé pracovníky. Ostatně zaměstnavatel by měl umožnit zaměstnanci volit z různých typů ochranných pomůcek sluchu. Je třeba se vyvarovat použití takových pomůcek, které blokují hluk příliš. V minulosti došlo ke smrtelným úrazům zapříčiněným tím, že pracovníci neslyšeli varovnou signalizaci. Chybou, k níž často dochází, je to, že se použije ochranná pomůcka s NRR, které neodpovídá pracovnímu prostředí. Například chránič sluchu s NRR úrovní 31 je zbytečně silný na prostředí, v němž je úroveň hluku 100 decibelů. Vedle nalezení odpovídající ochranné pomůcky pro dané prostředí je dobré, pokud zaměstnavatel zváží úpravu varovných signálů, aby bylo snazší je zaregistrovat, a to například tak, že zvukové signály doplní blikajícím světlem. Komunikaci mezi lidmi lze zlepšit tím, že pracovníci mezi sebou budou komunikovat z bližší vzdálenosti a budou používat non-verbální gesta, případně se bude vyžadovat potvrzení přijatého sdělení.

Stížnosti na pohodlí
Bolest hlavy, svědění a tlak v hlavě – to jsou některé z problémů, na něž si pracovníci stěžují v souvislosti s používáním pomůcek pro ochranu sluchu. Další problémy mohou být způsobeny nesprávným používáním dané pomůcky: například pokud si uživatel zátku do ucha zastrčí jen napůl v obavě, že by špatně slyšel nebo že by mu to bylo nepohodlné. Lidé s těsnějšími ušními kanálky mohou mít problém s rozpínající se pěnou, takže často mají pocit, že zátky jim nepadnou. Zátka by měla být tak tenká, aby zhruba polovinou své délky hladce zajela do ušního kanálku. Uživatelům, kteří takový problém mají, pomůže flexibilní pěna bez pórů. Problémem je i používání špatně padnoucích, znečištěných nebo opotřebovaných sluchátek – ta pak netěsní, případně mohou způsobit i podráždění ušního kanálku.

Nepohodlí mohou občas způsobovat předem tvarované zátky pro opakované použití. To lze snížit použitím různě velkých zátek pro každé ucho, případně použitím zátek, které nabízejí kombinaci flexibilního vnitřního kořenu, jež se přizpůsobí zakřivení a tvaru ušního kanálku, a vysoce jemné vnější pěny. Při zavádění těchto zátek může uživatel pociťovat jisté nepohodlí, a to zejména proto, že směr zavádění zátky do kanálku se může lišit výrobek od výrobku. Nejlepším postupem je uchopit zátku druhou rukou přes hlavu, zatáhnout za zadní část a pomalým, kolísavým pohybem dosáhnout toho, že zátka ušní kanálek plně uzavře.

Pohodlí může být problémem i při používání ochranných sluchátek. Dělníci si často stěžují na to, že ve sluchátkách je jim moc horko, případně že jsou těžká a nepohodlná. Tomu lze pomoci volbou sluchátek, která budou vybavena měkkými polštářky namísto tvrdé pěny. Problém se sluchátky mohou mít rovněž lidé, jež mají vousy nebo nosí brýle – obojí může způsobovat problém s přiléhavostí. Tlak kostry sluchátek lze zmírnit použitím vypodložení, které tlak na hlavu zmírní. Novější sluchátka jsou navrhována se speciálním klipem, který jakékoli nepohodlí eliminuje předem. Mějte na paměti, že použití pomůcek pro ochranu sluchu špatné velikosti, obnošených, případně nesprávného typu může způsobovat nepohodlí, které vede k tomu, že zaměstnanci tyto pomůcky při práci nepoužívají.

Podporujte kompatibilitu
Nejlepší pomůcka na ochranu sluchu je taková, jež je pohodlná a jíž pracovníci aktivně používají při své práci. Zaměstnavatel by měl svým zaměstnancům umožnit zvolit ze široké škály pomůcek pro ochranu sluchu. Pro správné používání pomůcek na ochranu sluchu je třeba, aby se zaměstnancům dostalo náležitého školení, jak tyto pomůcky používat v integraci s ostatními ochrannými pomůckami.
Tisková zpráva