Práce a zdraví č. 1/2008 - Editorial

Předkládáme čtenářům nový projekt, který by měl pomoci všem, kteří se zabývají oblastí bezpečnosti práce a prevencí při ochraně zdraví, časopis "Práce a zdraví". Zaměří se především na technická řešení dané problematiky s důrazem na uplatnění směrnic a předpisů v praxi a na informace o všech novinkách spojených s touto tematikou. Předpokládáme, že bude zabíhat průřezově do jednotlivých průmyslových oborů. Časopis bude vycházet 6x ročně a chceme, aby to byl časopis živý, tzv. z praxe pro praxi. Chceme, aby se stal jakousi "kuchařkou", v níž čtenáři naleznou vše, co je zajímá a co potřebují. V rubrice "dotazy a odpovědi" se pokusíme reagovat v dalších číslech na oblasti, které naše čtenáře zaujaly.

Za velmi důležitou považujeme prevenci při ochraně zdraví a snižování rizika úrazů na pracovištích. V této oblasti bychom chtěli spolupracovat i s pojišťovnami. Ty disponují mnoha odborníky, kteří se zabývají likvidací škodních událostí, posuzují jejich závažnost, případné zanedbání předpisů, zda bylo možné těmto událostem předejít, a co je nejdůležitější, jak!!! Právě o tom chceme informovat a snažit se těmito příklady, byť špatnými, ale reálnými, předcházet dalším škodám, popřípadě naznačit řešení, aby k těmto událostem nedocházelo.

Vydavatelem je firma Scantypa, spol. s r.o. Vzhledem k tomu, že máme dlouholeté zkušenosti s vydáváním odborných časopisů, rozhodli jsme se vstoupit na mediální trh s tematikou, tak trochu opomíjenou, ale nesmírně závažnou.

První číslo časopisu vyjde v březnu, druhé bude zaměřeno na veletrhy Pyros a Interprotec a bude na těchto veletrzích k dispozici čtenářům i vystavovatelům.

Ing. Eva Kiššová
šéfredaktorka