Práce a zdraví č. 3/2008 - Editorial

Vážení čtenáři,

toto číslo má za úkol seznámit vás hned s několika tématy najednou. V první řadě jsme použili, jako nosné téma – práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Zvolili jsme ho z docela vážných důvodů. Všichni si jistě uvědomujete, a říkají to i statistiky, že nejvíce se zanedbává bezpečnost práce ve stavebnictví. Ať už je tomu tak z jakýchkoliv důvodů, skutečnost je opravdu v této oblasti vážná. Hodně lidí podceňuje riziko a teprve, když k „něčemu“ dojde, snaží se situaci přehodnotit a řešit. Ale to už je pozdě. Chtěli jsme přiblížit některé předpisy a zdůraznit nutnost jejich dodržování. Snad se nad tímto tématem někteří z vás alespoň zamyslí.

Podařilo se nám přímo na brněnském výstavišti oslovit alespoň některé vystavovatele a pořídit s nimi krátký rozhovor o novinkách, které na Interprotecu, ale i na Weldingu představili. Ochotně odpovídali na naše otázky a doplnili i fotkami. Zdá se, že se nám podařilo prolomit bariéru neochoty, možná i strachu z publikování, ale to ukážou až další akce.

Dalším tématem chceme čtenáře informovat, alespoň částečně, o atmosféře při slavnostním předávání osvědčení „Bezpečný podnik“. Náhodně jsme oslovili pět podniků ze třinácti oceněných. Ráda bych touto cestou všem z těch pěti oslovených poděkovala za jejich ochotu zúčastnit se naší ankety, čímž projevili i jakýsi respekt a uznání k našemu časopisu. Máme zato, že odpověď na otázku může být motivující i pro další možné uchazeče o tento titul. Věřme, že i pro potenciální nové uchazeče se bezpečná práce a příjemné pracovní prostředí stanou prioritou číslo 1.

I nadále platí heslo naší redakce:

MOTIVACE + DISCIPLINA = BEZPEČNÁ PRÁCE

Ing. Eva Kiššová
šéfredaktorka