Práce a zdraví č. 4/2008 - Editorial

Vážení čtenáři,

toto číslo časopisu jsme při příležitosti 50. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně zaměřili na strojírenský průmysl, respektive na jeho dvě dominantní oborové skupiny – obrábění a tváření.

Přesto, že některé zásady bezpečné práce v těchto oborech jsou pravděpodobně notoricky známé, dovolili jsme si je zopakovat v tomto čísle v celé šíři. Domníváme se, že připomínat zásady bezpečného chování při práci je důležitá věc. Připomínat a stále opakovat, to je předpoklad, že alespoň něco si člověk uchová v paměti. Vždyť všichni víme už ze školy, že toto je jediná cesta, aby nám zůstaly v podvědomí některé skutečnosti, bez kterých se neobejdeme.

Rádi bychom vhodnou formou chtěli přispět k tomu, aby se starost o zdraví a bezúrazovost při práci stala běžnou záležitostí pro všechny bez rozdílu.

Bohužel, vše ale závisí na vůli a disciplině každého jedince, a jak známo, disciplina opravdu není naší silnou stránkou.

Jak se říká, vše souvisí se vším, a tak bych ráda připomněla, že nedodržování hlavně discipliny v pracovním prostředí se jednoznačně promítá i do jiných oblastí našeho života, např. do chování v silničním provozu, ale tuto situaci všichni dobře známe.

Na závěr bych chtěla říci, že je nutné někde začít a přijmout zásady bezpečného chování, ať už v pracovním procesu, nebo v soukromém životě. Máme co dohánět, ale přesto věřím, že výsledky se musejí zákonitě dostavit

I nadále platí heslo naší redakce:

MOTIVACE + DISCIPLINA = BEZPEČNÁ PRÁCE

Ing. Eva Kiššová
šéfredaktorka