Práce a zdraví č. 5/2008 - editorial

Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou páté číslo časopisu Práce a zdraví, v letošním roce poslední. Snad vám těch pět čísel poskytlo informace, které pro vás byly důležité a na jejichž základě můžete ledacos zlepšit na vašem pracovišti v oblasti BOZP.

V tomto čísle jsme se snažili přiblížit problémy, s jakými se můžete setkat v chemickém průmyslu a věřte, že se všechny do tohoto čísla ani nevešly. Vybrali jsme proto ty, které jsme považovali za nejdůležitější.

Musíme si uvědomit, že s chemickými látkami přicházíme do styku všude kolem sebe, a to i v domácnostech (různá čistidla a leštidla, ředidla apod.).

A zejména tam není opatrnosti nikdy nazbyt. Všichni jistě známe, jak se přelévají různé chemické látky do PET láhví a někam se postaví bez ohledu na to, že k nim má kdokoliv, a zejména děti,volný přístup. Časem už nikdo neví, co v láhvi nebo plechovce je, a tady začínají nejen problémy, ale často i tragédie. Jistě znáte případy popálených dětí, a to nejen na kůži, ale i na sliznicích trávicího traktu. Ve vztahu k nebezpečným látkám musí být každý nejen opatrný, ale zejména odpovědný, protože neohrožuje pouze sebe, ale i své okolí a především svoje blízké.

Vzhledem k tomu, že letošní rok pro redakci končí již tímto číslem, dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří se na tvorbě časopisu podíleli, to znamená nejen autorům článků, ale i inzerentům a hlavně vám čtenářům, za některé pozitivní připomínky.

Ráda bych vám všem chtěla popřát klidné a krásné Vánoce, mnoho úspěchů v příštím roce, ale hlavně bez úrazů a nehod!

I nadále platí heslo naší redakce:

 

DISCIPLINA + MOTIVACE = BEZPEČNÁ PRÁCE

Ing. Eva Kiššová
šéfredaktorka