Proti hluku – zakřivené stěny jsou lepší

 

 Na vlastních zkušebních drahách, ale i na už existujících dálnicích testovali protihlukové stěny výzkumníci Technické univerzity ve Vídni. Jejich výsledky prokázaly, že zakřivené a členité stěny vykazují lepší tlumící efekt než ty rovné. Mají-li rovné protihlukové stěny dosáhnout stejných výsledků, musejí být výrazně vyšší. Zvuk se šíří přímočaře, podobně jako světlo, ale přece je mezi nimi rozdíl. zvuk se na okrajích ohýbá, ale světlo nikoliv. Tento fenomén například může, kromě jiného, za to, že také za stěnou můžeme být  obtěžováni tím, co se před ní odehrává. Zvukové vlny, které se od projíždějícího auta dostanou přes okraj  stěny, se potom šíří plošně. Zde mohou pomoci zakřivené a členité stěny. „Vytvářejí šířícím se vlnám překážku dřív a fungují tak, jako by byly vyšší,“ říká autor studie Jürgen Haberl. Rozdíl je už patrný na místě vzdáleném 400 metrů od dálnice, který se nachází

o 200 metrů výš, tedy na nějakém pahorku. Zde snižuje rovná ochranná stěna vysoká 5 metrů hladinu zvuku o 10 až 15 dB, ovšem zakřivená stěna snižuje hodnoty zvuku dokonce o 20 dB.                

(ks)