Uchríněné hodnoty v roce 2011

Uchráněné hodnoty v roce 2011 činily více jak 8 miliard korun

24. ledna 2012 proběhla v prostorách MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky bilanční tisková konference. Generální ředitel HZS ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba shrnul zásahovou činnost jednotek požární ochrany, včetně počtu požárů, jejich příčin, způsobených škod, ale i uchráněných hodnot. Prezentace činnosti HZS ČR byla také věnována oblasti tísňového volání, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a státního požárního dozoru. V neposlední řadě personální situaci a porovnání rozpočtu u HZS ČR.  Hasiči bezprostředně zachránili 12 015 lidských životů, evakuovali z ohrožených prostor celkem 30 351 osob. Přitom bylo zraněno 405 hasičů, z toho 303 profesionálních. Počet požárů se zásahem jednotek požární ochrany se vyšplhal na 20 511 (oproti roku 2010 navýšení o 19 %), při těchto požárech v roce 2011 zemřelo 129 osob, zraněno bylo 1152 osob. Škody se vyšplhaly na 2,2 miliardy korun.

Ivana Svitáková