Zásady ergonomie ve školách


Na každém typu škol mají jiný problém v dodržování
ergonomických zásad pro zdravý růst a pohodlí dětí,
žáků a studentů při vyučování.
V mateřských školách, nejsou celkem problémy, pokud školky a jejich zřizovatelé do svých zařízení investují, mají vhodný nábytek pro děti ve věku 3–6 let. Výška dětí v této věkové kategorii ještě není tak významně rozdílná. Navíc děti v mateřské škole nesedí několik hodin, ale jejich činnost se dynamicky mění v průběhu dne.
Na základní škole už bývá problém zajistit pro žáky dodržování ergonomických zásad a vyjít všem v jejich tělesné výšce, proporcích a dalších požadavcích vstříc. Vyhláška 410/2005 Sb. v § 11 Vybavení nábytkem a rozsazení žáků sice dává určitá pravidla, ale praxe bývá jiná. Za prvé je to vybavení vhodným nábytkem, který splňuje nejen vyhlášku, ale i přísné normy. Nábytek není levný a pro celou školu může vyjít i na milion korun. Za druhé, jak ukazuje praxe, je manipulace při nastavování výšky stolku nebo židličky docela složitá a aby ji zvládl malý žák či paní učitelka, chce to mít velkou zručnost. Na prvním stupni základních škol to bývá jednodušší, a to tím, že žáci zůstávají po celou dobu ve své třídě. Tak se nastaví nábytek na začátku školního roku a po celý školní rok se s ním již „nehýbe“. Nebo je třída vybavena starými nenastavitelnými lavicemi a doplní se 2–3 lavice pro malé nebo na svůj věk přerostlé žáky. To je praxe, kterou je možné ve školách často vidět.
Na druhém stupni základních škol už bývají rozdíly žáků ve výšce, ale v jiných tělesných proporcích ještě větší. žáci migrují po dobu vyučování ze třídy do třídy, odborných učeben a podobně. I když škola bude mít správný nastavitelný nábytek, je standardně nastaven na určitou výšku a nikdo nezkoumá, jestli se konkrétnímu žákovi, sedícímu v lavici, sedí pohodlně. Kolikrát denně nebo týdně by muselo být se stolkem či židlí manipulováno, upravováno?
Střední školy jsou na tom podobně. Několikahodinové sezení či rozvalení se v nepohodlné, výškově nenastavené lavici musí být dost nepříjemné a zdraví škodlivé.
Závěrem lze říct, že legislativu, snahu o zdravý vývoj dětí, žáků a studentů máme. Takže, abychom mohli žáky učit správným zásadám ergonomie, která je začátkem pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci v dalším pracovním životě, je potřeba zajistit jednoduší manipulaci s nábytkem, lepší organizaci ve školách (zbytečné přemisťování žáků po škole) a hlavně dostatek financí na kvalitní nábytek.

Ergonomie
Nová evropská norma ENV 1729